javascript:void(0);

AbilityEmployerBranding

Ensures the desired perception of your brand - internally as externally

Helps attract and retain the right talent

Hvad er Ability Employer Branding ·  Disciplinen trækker på elementer fra både Marketing og Human Resource Management - Employer Branding handler om at få skabt en fælles identitet, en følelse af ejerskab, det at få virksomheden ”ind i blodet” og få skabt pladsen i hjertet hos den enkelte medarbejder – men bestemt også en klar og entydig bevidsthed om - hvem vi er, hvordan vi vil arbejde sammen og kommunikere internt med og til hinanden. Det vil styrke virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere, der i højere grad er motiverede og ansvarsfulde for deres arbejde samt skabe større arbejdsglæde- og loyalitet. Alle virksomheder har et employer brand - der afspejler opfattelsen af virksomheden som arbejdsgiver – blandt såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Men det er desværre ikke altid nødvendigvis den ønskede oplevese. En bevidst Employer Branding strategi og eksekvering heraf, er derfor muligheden for at påvirke den reelle opfattelse af virksomheden i den retning, - virksomheden ønsker gennem strategisk og sammenhængende kommunikation – såvel eksternt som internt. 
 

Hvorfor er det vigtigt · Konkurrencen virksomhederne imellem, kampen om at få størst mulig andel af en vigende og ikke mindst kritisk talentmasse vokser dag for dag. Employer Branding skal ses som et vigtigt led til at styrke virksomhedens tiltrækning og fastholdelse af attraktive medarbejdere — det er derfor afgørende, at der er en gennemgående rød tråd i såvel den interne som eksterne kommunikation og markedsføring af virksomheden som arbejdsplads. Det gælder i forhold til budskaber samt de sproglige og visuelle rammer, som budskaberne præsenteres i – Employer Branding konceptet.

Engagement, begejstring og hjerteblod · Medarbejdernes ejerskab for virksomhedens corporate brand, værdierne og produkterne er afgørende for succes og vækst. Vi kan hjælpe HR og dedikerede transformationsressourcer til at skabe et stærkt arbejdsgiverbrand, der styrker virksomhedens muligheder for at tiltrække, fastholde og engagere de bedste talenter.
Vi kan hjælpe med at få værdierne og den ønskede kultur implementeret, få skabt ejerskab herfor hos medarbejderne og få opbygget en ønsket adfærd. Vi justerer og indkapsler virksomhedens ”DNA” i samråd med virksomheden.

" Lykkes man med dette, vil man kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, der i højere grad er motiverede og engagerede i virksomheden og deres rolle - de opnår større arbejdsglæde og begejstring - de bliver stolte ambassadører for virksomheden " 
AbilityHire A/S
Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V
CVR · 32185010
Powered by Emply