javascript:void(0);

AbilitySearch

Customized to the specific objectives and dynamics of your needs

Hvorfor benytte en Search proces

Enhver organisations tilpasning/rokade eller nyansættelse er afgørende for en virksomhedens fremtid

Ofte er der ved Search opgaver tale om at finde den eller de personer der kan have en afgørende og betydende rolle for virksomhedens udvikling og konkurrencekraft – i årene frem. Hvad enten der er tale om intern eller ekstern udvælgelse – kan der med fordel benyttes ekstern bistand og meget ofte peger løsningen i retning af Search eller Executive Search.

Årsagen kan være mange

En topleder, mellemleder eller en specialist har valgt at gå nye veje og skal erstattes, - eller teamet ønskes suppleret/fornyet med særlige kompetencer. Nye forretningsområder, styrkelse af bestående – eller måske opkøb/fusioner medfører strategiske valg og naturlig evaluering af organisationens beskaffenhed.

Det er naturligt for virksomhedsledelsen og/eller bestyrelse fra tid til anden at forholde sig til;

  1. ”Har vi de rette personer på de respektive positioner nu og fremadrettet”?
  2. ”Råder vi internt over potentielle kandidater – eller talenter der kan udvikles til at udfylde rollen på en given position”?

Uanset årsagen, uanset om der må være eventuelle interne kandidater – og/eller der er et talentpotentiale til rådighed - eller om konklusionen er, at afsøge markedet for ”nyt blod” – er det en afgørende beslutning i virksomheden og ikke mindst en beslutning der har stor betydning for virksomheden fremadrettet. Det er derfor vigtigt, at processen sikres den nødvendige kvalitet i alle faser – og at samspillet mellem opdragsgiver og konsulent/rådgiver finder sted, på et transparent og veldefineret grundlag.  

Transparens, tillid og vidensdeling er altafgørende for succes 

Succes med search processen forudsætter en grundig analyse, hvor vi som konsulenter/rådgivere kommer ”ind under huden” på virksomheden. Et er at tilvejebringe viden omkring den konkrete stilling, - profilkrav fagligt som personligt, noget andet og mindst lige så vigtigt er kendskabet til og viden om det team - en ny profil skal interagere med i dagligdagen. Hertil kommer en nødvendig indsigt i virksomhedskulturen, markedsforhold og meget mere. Med andre ord – rådgiveren skal sikres et deltaljeret ”kort over verden” – som afsæt for sit virke.  

Det endelige valg

Ability rådgiveren præsenterer et aftalt antal kandidater der matcher de stillede krav. Kandidater der er udvalgt med stor træfsikkerhed og som vi hver for sig kan stå på mål for.

Vores ansættelsesforløb er en to-vejs proces. Virksomheden skal vælge kandidaten til jobbet – og kandidaten skal vælge både virksomheden og jobbet. Vi klæder begge parter på undervejs i processen og understøtter det optimale og langtidsholdbare match.

I den sidste ende er det virksomheden der træffer valget – men det ændrer ikke ved at vi som rådgivere tager et medansvar for, at vores kandidat får succes i stillingen.

Der kan desværre en sjælden gang opstå situationer – hvor det viser sig, at ansættelsen ikke medfører det forventede og ønskede resultat – for virksomheden eller for kandidaten. En situation der kan være kostbar på det menneskelige plan, men bestemt også på det forretningsmæssige plan. I disse situationer står vi på mål, vi involverer os og vi medvirker til at finde en løsning hurtigst muligt.

Indlevelse og indsigt - erfaring og kompetencer - skaber resultater

Ability Research funktion benytter alle relevante tiltrækningsmetoder og kanaler – tilpasset målgruppen og opgaven. Vores processer er gennemprøvede, og vores konsulenter/rådgivere er blandt de mest kompetente og erfarne i branchen – og har alle deres erfaring fra deres lange ledelseskarriere i dansk erhvervsliv.

Vil du hører mere om vores løsninger og/eller vores processer – er du velkommen til at kontakte vores CEO, John Carlsen, direkte på telefon 40 33 43 44 for en uforpligtende samtale.

AbilityHire A/S
Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V
CVR · 32185010
Powered by Emply