javascript:void(0);

AbilitySelection

Targeted leads and application acquisition

“Above-the-line” execution

AbilitySelection er en rekrutteringsproces med afsæt i offentlige stillingsopslag. Afhængigt af den konkrete stillings karakter og indhold samt den vurderede kompleksitet, kan Ability Selection være det rette valg.

Vi gennemfører en nøje tilrettelagt og skræddersyet rekrutteringsproces, for at sikre rekruttering af de ønskede kandidater - til den stillede opgave. 

På mange måder samme komplekse proces som ved search opgaver, men med den væsentlige forskel, at vi er synlige i markedet - vi "slår på tromme" for at skabe opmærksomhed omkring den/de ledige positioner.

Vi eksekverer kampagner!

  1. Vi udarbejder differentierede medieplaner- og budgetter 
  2. Vi eksekverer via relevante kommunikationskanaler
  3. Vi har en effektiv opfølgning, kontrol og ansøgeradministration 
  4. Vi gennemfører supplerende personlighedstests (om nødvendigt)
  5. Vi screener og evaluerer, vi interviwer og evaluerer - vi udvælger en bruttoliste med kandidater
  6. Vi tjekker vores efterretninger
  7. Vi præsenterer kandidaterne
  8. Klienten udvælger den endelige kandidat  

Vi følger op på ansættelsen - hos opdragsgiver og hos kandidaten, i en periode på. ca. 3 mdr.

Alt vil foregå i diskretion for både klient og kandidat.

 

AbilityHire A/S
Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V
CVR · 32185010
Powered by Emply