javascript:void(0);

Compliance

AbilityHire er "compliant" i meget bred forstand. Vi efterlever ikke blot gældende lovgivning, regulative krav og branchestandarder m.v. Vi stiller langt større og bredere krav til os selv som virksomhed.

Vi driver vores virksomhed med afsæt i bevidste holdninger og tilvalg – der skal sikre vores omgivelser tillid og tryghed og ikke mindst transparent indsigt i vores forretningskultur, holdninger og etik – vores DNA om man vil.  Dette uanset om vi interagerer med myndigheder, klienter, kandidater, samarbejdspartnere eller influencers m.fl.

Business conduct. Vi er bevidste om vores ansvar og forpligtelser men bestemt også om vores egen holdning og tilgang til måden at drive virksomhed på. Dette på væsentlige områder som diversitet (beskrevet i vores værdisæt), vores håndtering af persondata (GPDR) og meget mere uddybet i vores Business conduct (læs mere under "om os")

Business Continuity. Vi har taget hånd om at sikre vores evne til at leverer - også hvis katastrofer og utilsigtede uheld indtræffer - alt sammen med respekt for vores interessenter. Vi har således taget stilling til og sikret Business Continuity.  

For mere information kontakt os

AbilityHire A/S
Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V
CVR · 32185010
Powered by Emply